Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2014

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland 156 300 10 663,0 1 478,7 57 458,5 1 757
EU28-länder exkl. EU15 83 710 1 604,8 412,9 12 920,4 1 078
Europa utanför EU 69 952 2 314,4 727,5 20 645,9 752
Asien och Oceanien 126 113 2 858,4 784,0 24 740,4 726
Nordamerika 37 848 3 074,7 369,3 16 576,9 290
Central- och Sydamerika 33 245 815,3 154,7 4 683,6 193
Afrika 3 828 134,4 19,7 791,4 74
Alla landgrupper totalt 510 996 21 465,1 3 946,9 137 817,1 4 870
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2014, Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2014/stu_2014_2016-05-25_tau_001_sv.html