Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2014

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Belgien 3 619 273,6 38,7 1 282,0 58
Danmark 7 295 500,5 57,3 2 293,1 108
Frankrike 11 998 874,4 61,1 3 715,9 123
Grekland 1 014 44,8 2,8 84,6 9
Irland 696 39,6 .. 2) 164,2 22
Italien 7 162 446,1 39,9 2 076,1 86
Luxemburg 44 8,7 .. 19,0 26
Nederländerna 6 829 485,1 41,6 3 138,4 159
Portugal 1 822 68,2 5,5 176,6 18
Spanien 4 706 247,4 30,3 1 110,0 70
Storbritannien 12 187 773,4 89,7 4 090,7 197
Sverige 62 503 4 251,8 847,7 27 831,6 582
Tyskland 31 548 2 289,2 241,5 10 026,9 256
Österrike 4 877 360,3 22,0 1 449,4 43
EU15-länder exkl. Finland 156 300 10 663,0 1 478,7 57 458,5 1 757
Bulgarien 917 11,6 1,3 68,3 10
Cypern .. .. .. 25,4 12
Estland 25 263 474,5 132,8 4 283,0 404
Kroatien 338 9,2 0,4 35,9 11
Lettland 8 035 151,0 33,7 1 374,6 166
Litauen 11 186 172,9 67,1 1 718,6 152
Malta .. .. .. 22,3 4
Polen 24 624 484,3 135,6 3 381,3 162
Rumänien 961 14,4 2,3 60,6 20
Slovakien 1 538 35,0 4,5 234,9 26
Slovenien 167 6,3 0,4 146,9 13
Tjeckien 6 976 151,0 26,1 1 083,6 58
Ungern 3 489 85,9 8,7 485,0 40
EU28-länder exkl. EU15 83 710 1 604,8 412,9 12 920,4 1 078
Alla landgrupper totalt 240 010 12 267,9 1 891,6 70 379,0 2 835
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2014, Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2014/stu_2014_2016-05-25_tau_002_sv.html