Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2014

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Azerbajdzjan 880 40,3 .. 2) 418,2 4
Guernsey .. .. .. 27,7 12
Island 64 5,8 .. 19,5 6
Norge 13 254 1 083,1 108,5 5 363,9 200
Ryssland 43 075 788,1 513,4 8 806,3 375
Schweiz 2 140 234,1 23,1 4 801,7 38
Serbien 478 6,9 5,4 27,0 10
Turkiet 3 819 93,2 14,4 596,0 31
Ukraina 2 419 21,6 3,3 189,4 47
Vitryssland 3 074 26,7 57,3 238,5 17
Europa utanför EU 69 952 2 314,4 727,5 20 645,9 752
Australien 3 854 351,2 121,6 1 648,3 48
Bangladesh 215 7,9 49,2 13,5 4
Filippinerna 1 461 15,8 0,5 43,8 11
Förenade Arabemiraten 1 438 99,4 1,7 379,7 26
Hongkong 1 244 56,8 1,1 615,9 41
Indien 32 411 324,2 54,8 2 171,5 69
Indonesien 3 110 60,9 3,6 372,6 19
Israel 415 22,8 .. 101,8 8
Japan 1 697 132,8 10,0 1 824,8 31
Kazakstan 1 776 43,1 0,6 807,3 18
Kina 55 521 1 254,9 440,0 10 631,4 223
Malaysia 2 589 55,5 15,6 474,8 36
Nya Zeeland 354 18,6 .. 100,8 12
Pakistan 638 8,3 .. .. 4
Qatar 251 6,4 0,1 25,1 4
Republiken Korea (Sydkorea) 1 305 71,6 11,9 706,3 30
Saudiarabien 553 12,0 0,4 133,6 7
Singapore 2 570 161,8 17,2 2 942,0 63
Taiwan 685 36,1 1,1 366,6 16
Thailand 2 815 49,4 14,8 486,2 27
Vietnam 8 924 35,2 33,6 42,4 9
Asien och Oceanien 126 113 2 858,4 784,0 24 740,4 726
Förenta Staterna (USA) 28 936 2 312,1 270,2 14 082,3 237
Kanada 8 912 762,6 99,1 2 494,6 53
Nordamerika 37 848 3 074,7 369,3 16 576,9 290
Argentina 487 23,3 45,0 112,7 13
Brasilien 13 570 477,3 60,5 1 808,6 59
Chile 824 22,7 25,9 155,0 21
Colombia 273 19,9 .. 122,6 5
Mexiko 15 843 194,0 9,9 1 383,8 49
Peru 498 22,4 2,7 139,4 8
Uruguay 1 332 40,0 10,3 853,3 14
Central- och Sydamerika 33 245 815,3 154,7 4 683,6 193
Algeriet 67 3,0 .. 30,3 3
Egypten 310 8,5 .. 27,9 7
Kenya 225 5,9 .. .. 3
Marocko 357 20,8 0,1 25,1 6
Sydafrika 2 178 66,6 16,6 489,8 30
Tanzania 235 8,1 .. 45,8 3
Tunisien .. .. .. 21,1 4
Zambia .. 1,1 .. 10,8 4
Afrika 3 828 134,4 19,7 791,4 74
Alla landgrupper totalt 270 986 9 197,2 2 055,2 67 438,1 2 035
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2014, Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2014/stu_2014_2016-05-25_tau_003_sv.html