Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2014

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Primärproduktion utvinning av mineral (A och B) 2 070 71,6 35,1 903,6 38
Tillverkning (C) 336 460 13 654,1 2 102,5 82 110,6 2 052
Försörjning av el gas och vatten (D och E) 7 296 260,9 648,0 4 572,3 95
Byggverksamhet (F) 27 190 1 292,4 41,4 4 907,4 157
Handel (G) 58 615 2 305,5 570,3 25 996,4 1 091
Transport och magasinering (H) 8 621 222,5 131,1 1 089,0 98
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 3 546 149,6 7,2 411,3 92
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 27 790 1 337,9 39,2 5 335,6 373
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 9 631 892,1 16,7 5 420,7 184
Fastighets- och uthyrningservice resetjänster och andra stödtjänster (L M och N) 29 285 1 269,4 354,2 7 023,8 667
Utbildning vård och omsorg sociala och andra tjänster (P Q R och S) 492 9,1 1,0 46,5 23
Alla näringsgrenar totalt 510 996 21 465,1 3 946,9 137 817,1 4 870
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2014, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2014/stu_2014_2016-05-25_tau_004_sv.html