Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2014

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 19 297 594,0 129,5 3 899,3 68
Tillverkning av textiler kläder och läder (13-15) 2 055 61,9 5,8 371,3 19
Tillverkning av trä varor av trä kork och möbler (16 31) 2 409 70,1 10,2 620,0 36
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 46 566 2 271,5 781,4 17 751,1 269
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (18) 330 11,2 3,6 224,1 10
Kemiindustri (19-22) 23 917 1 054,8 349,8 9 531,6 272
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (23) 7 384 210,6 60,3 1 003,7 37
Stål- och metallframställning (24) 15 191 694,1 78,5 7 044,9 112
Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 108 590 4 942,6 342,7 24 377,2 816
El- och elektronikindustri (26 27 32) 110 721 3 743,4 340,8 17 287,3 413
Tillverkning (C) 336 460 13 654,1 2 102,5 82 110,6 2 052
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2014, Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2014/stu_2014_2016-05-25_tau_005_sv.html