Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2014, de störstä näringsgrenarna

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 34 852 2 053,1 116,6 9 252,8 283
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 24 458 1 702,9 354,4 12 446,7 132
Handel (G) 17 586 1 125,4 82,6 9 198,5 356
El- och elektronikindustri (26 27 32) 12 315 1 224,0 76,2 2 788,5 126
Byggverksamhet (F) 11 968 767,4 23,3 2 462,1 28
Fastighets- och uthyrningservice resetjänster och andra stödtjänster (L M och N) 9 642 622,0 196,3 1 711,1 257
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 607 726,1 16,0 2 272,7 171
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 7 726 406,7 62,1 2 499,7 29
Kemiindustri (19-22) 7 091 499,1 104,5 2 745,8 99
Stål- och metallframställning (24) 6 004 372,8 36,2 2 878,7 35
EU28-länder exkl. EU15 Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 8 892 155,4 43,0 1 182,5 112
Handel (G) 15 302 268,4 60,9 4 186,4 293
El- och elektronikindustri (26 27 32) 11 793 256,2 22,7 880,5 61
Byggverksamhet (F) 6 113 114,0 6,8 608,9 59
Fastighets- och uthyrningservice resetjänster och andra stödtjänster (L M och N) 11 025 173,8 72,8 602,9 161
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 6 723 183,2 10,5 433,9 51
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 6 398 104,5 37,1 924,5 31
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2014, Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2014, de störstä näringsgrenarna . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2014/stu_2014_2016-05-25_tau_006_sv.html