Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2014, de störstä näringsgrenarna

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Europa utanför EU Handel (G) 17 203 437,6 65,6 6 876,1 206
Byggverksamhet (F) 8 384 396,9 10,5 1 793,5 56
Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 8 327 431,6 57,0 2 144,5 77
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 5 173 82,8 30,3 475,1 8
Fastighets- och uthyrningservice resetjänster och andra stödtjänster (L M och N) 5 132 278,1 80,1 4 173,8 135
Asien och Oceanien Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 35 773 918,6 55,3 6 364,1 206
El- och elektronikindustri (26 27 32) 56 536 1 057,5 160,2 8 920,7 108
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 9 499 143,5 306,9 1 381,8 51
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 315 146,0 0,5 1 474,6 65
Nordamerika Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 12 926 1 129,0 34,7 4 173,0 66
El- och elektronikindustri (26 27 32) 6 094 674,3 58,2 2 722,6 32
Central- och Sydamerika Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 6 590 225,4 33,5 1 024,0 51
El- och elektronikindustri (26 27 32) 19 661 360,3 17,2 1 346,1 39
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2014, Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2014, de störstä näringsgrenarna . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2014/stu_2014_2016-05-25_tau_007_sv.html