Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2015 (Korrigering 18.9.2017)

Korrigering 18.9.2017. Tabellens siffror har korrigerats.
  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland 142 504 9 829,0 1 308,8 53 732,1 1 738
EU28-länder exkl. EU15 75 103 1 501,2 435,6 12 266,4 1 065
Europa utanför EU 69 227 2 112,6 845,5 17 728,4 781
Asien och Oceanien 115 073 3 045,3 1 072,8 24 597,9 734
Nordamerika 40 016 3 538,1 351,0 19 436,3 301
Central- och Sydamerika 29 741 853,9 165,1 4 978,6 172
Afrika 4 961 173,9 4,8 1 006,6 88
Alla landgrupper totalt 476 625 21 054,2 4 183,7 133 746,3 4 879
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 30.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2015, Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2015 (Korrigering 18.9.2017) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2015/stu_2015_2017-05-30_tau_001_sv.html