Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2015 (Korrigering 18.9.2017)

Korrigering 18.9.2017. Tabellens siffror har korrigerats.
  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Primärproduktion utvinning av mineral (A och B) 1 385 52,6 110,5 933,7 23
Tillverkning (C) 321 349 14 064,2 2 450,4 84 083,7 2 076
Försörjning av el gas och vatten (D och E) 6 482 199,2 440,0 3 015,4 74
Byggverksamhet (F) 18 501 924,4 24,1 3 506,9 132
Handel (G) 59 716 2 289,7 204,6 24 353,6 1 048
Transport och magasinering (H) 7 126 166,0 65,9 799,9 90
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 3 410 145,1 7,6 404,4 92
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 24 515 1 321,0 383,5 5 181,5 388
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 6 760 667,8 17,9 5 527,9 196
Fastighets- och uthyrningservice resetjänster och andra stödtjänster (L M och N) 26 913 1 214,1 476,6 5 874,2 741
Utbildning vård och omsorg sociala och andra tjänster (P Q R och S) 468 10,0 2,6 65,2 19
Alla näringsgrenar totalt 476 625 21 054,2 4 183,7 133 746,3 4 879
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 30.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2015, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2015 (Korrigering 18.9.2017) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2015/stu_2015_2017-05-30_tau_004_sv.html