Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2016

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Belgien 4 831 412,4 60,4 1 365,4 56
Danmark 6 915 440,9 58,1 2 601,6 119
Frankrike 16 134 1 380,3 119,9 7 814,8 127
Grekland 1 373 47,3 .. 2) 128,1 8
Irland 1 083 62,2 1,7 240,5 19
Italien 7 636 507,1 57,4 2 357,7 87
Luxemburg 60 4,4 .. 63,5 23
Nederländerna 6 623 427,4 103,3 2 730,9 177
Portugal 1 701 69,1 10,7 159,5 20
Spanien 5 870 328,5 34,1 1 799,8 74
Storbritannien 13 230 814,9 84,4 3 922,8 215
Sverige 62 612 4 290,1 615,0 31 056,6 688
Tyskland 31 693 2 332,7 186,4 9 739,1 295
Österrike 4 710 392,1 27,0 1 394,1 40
EU15-länder exkl. Finland 164 470 11 509,1 1 360,8 65 374,4 1 948
Bulgarien 815 11,1 1,6 60,7 13
Cypern .. .. .. 25,2 11
Estland 25 690 533,4 144,4 4 349,1 449
Kroatien 351 7,6 0,3 31,8 12
Lettland 7 088 158,9 25,9 1 169,8 163
Litauen 12 242 199,6 68,0 1 786,9 164
Malta .. .. .. 207,7 5
Polen 29 978 625,0 201,1 4 618,3 192
Rumänien 2 621 56,1 10,7 112,6 26
Slovakien 1 842 46,8 8,9 281,7 29
Slovenien 1 085 36,4 2,6 126,9 15
Tjeckien 6 504 159,6 24,2 1 182,9 64
Ungern 3 734 87,6 6,1 287,9 39
EU28-länder exkl. EU15 92 328 1 944,9 494,1 14 241,6 1 182
Alla landgrupper totalt 256 798 13 454,0 1 854,8 79 616,0 3 130
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2016, Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2016/stu_2016_2018-06-06_tau_002_sv.html