Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2016

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Azerbajdzjan 765 23,3 27,5 231,1 6
Island 69 7,1 2,4 31,9 6
Norge 13 810 1 041,4 138,9 7 203,5 284
Ryssland 36 836 543,8 402,4 5 961,4 344
Schweiz 4 961 314,4 25,5 4 867,5 43
Serbien 1 637 13,5 2,5 29,4 10
Turkiet 3 987 97,9 22,2 516,9 32
Ukraina 1 188 13,0 50,7 156,0 49
Vitryssland 3 508 21,9 12,7 185,9 14
Europa utanför EU 67 698 2 095,3 729,1 19 369,6 815
Australien 5 012 469,7 14,9 2 013,0 55
Bangladesh 232 4,2 .. 2) 14,8 5
Filippinerna 1 482 33,8 0,2 102,7 13
Förenade Arabemiraten 2 388 168,9 4,7 449,0 37
Hongkong 1 364 82,6 2,8 694,5 55
Indien 34 243 526,7 103,4 2 369,9 68
Indonesien 4 737 88,5 12,9 448,2 23
Israel 578 43,7 1,0 135,3 7
Japan 2 101 168,8 11,7 1 267,4 36
Kazakstan 2 056 33,8 85,3 422,3 27
Kina 63 259 1 287,0 417,1 10 699,1 256
Malaysia 3 178 68,2 7,5 539,2 35
Nya Zeeland 726 46,6 1,8 185,6 13
Oman 184 4,7 .. 83,9 3
Qatar 394 19,4 0,2 91,1 8
Republiken Korea (Sydkorea) 1 370 87,3 5,3 458,6 28
Saudiarabien 1 648 95,0 3,5 737,2 12
Singapore 2 687 211,1 11,8 3 371,0 62
Taiwan 1 000 47,1 1,1 421,7 14
Thailand 3 174 72,2 13,5 624,1 24
Vietnam 719 10,6 2,2 71,1 12
Asien och Oceanien 135 360 4 004,7 802,1 26 160,6 831
Förenta Staterna (USA) 36 515 4 163,2 461,5 21 629,8 263
Kanada 12 756 1 298,4 106,8 3 876,8 57
Nordamerika 49 271 5 461,6 568,3 25 506,6 320
Argentina 574 19,5 0,6 176,3 10
Brasilien 9 367 345,7 36,5 1 210,9 55
Chile 1 506 89,0 2,5 438,5 16
Colombia 433 16,5 0,2 137,9 4
Mexiko 15 549 194,0 16,3 1 473,4 55
Panama 43 2,1 .. 28,3 5
Peru 521 23,7 1,0 207,9 9
Uruguay 748 31,4 85,5 883,9 10
Central- och Sydamerika 29 399 753,6 175,7 4 686,0 190
Egypten 861 20,5 0,5 72,8 6
Ghana 81 2,9 .. 25,3 5
Kenya 562 26,0 0,2 50,8 5
Marocko 347 21,8 .. 33,8 5
Moçambique 198 3,9 .. 16,8 5
Nigeria 325 15,0 .. 55,1 4
Sydafrika 2 794 90,7 5,7 638,9 33
Tanzania 169 7,1 .. 53,1 4
Uganda 78 1,5 .. 11,3 4
Zambia 108 2,9 0,2 39,3 5
Afrika 6 373 222,2 7,8 1 185,2 112
Alla landgrupper totalt 288 100 12 537,4 2 283,0 76 907,9 2 268
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2016, Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2016/stu_2016_2018-06-06_tau_003_sv.html