Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2016

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 18 551 530,4 141,5 3 717,5 63
Tillverkning av textiler, kläder och läder (13-15) 2 597 115,1 .. 2) 798,2 31
Tillverkning av trä, varor av trä, kork, och möbler (16, 31) 3 302 70,1 38,6 646,4 34
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 44 750 2 337,0 704,3 18 083,8 255
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (18) 150 6,2 .. 17,1 6
Kemiindustri (19-22) 28 436 1 232,9 525,8 10 638,4 305
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (23) 6 521 162,2 38,0 892,8 27
Stål- och metallframställning (24) 12 249 576,1 57,2 5 961,3 96
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 117 225 6 030,1 261,5 28 881,2 928
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 147 294 7 608,6 505,0 29 360,1 531
Tillverkning (C) 381 075 18 668,8 2 325,6 98 996,8 2 276
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2016, Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2016/stu_2016_2018-06-06_tau_005_sv.html