Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2016, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 35 558 2 295,4 88,2 10 048,8 333
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 24 505 2 263,4 140,1 8 090,1 121
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 22 997 1 630,2 241,3 12 290,1 133
Handel (G) 17 580 1 135,7 78,4 12 525,1 394
Byggverksamhet (F) 13 151 775,6 24,6 2 405,1 51
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 8 819 569,4 239,6 1 750,8 304
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 491 657,7 20,1 2 238,2 222
Kemiindustri (19-22) 7 574 534,3 234,8 2 898,6 110
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 7 460 372,9 86,0 2 461,2 30
EU28-länder exkl. EU15 Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 9 614 234,6 28,0 1 607,0 131
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 20 017 412,0 43,8 1 292,8 79
Handel (G) 14 764 272,8 36,8 4 082,7 299
Byggverksamhet (F) 5 761 128,3 8,2 607,6 58
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 10 695 172,1 98,7 532,2 199
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 6 449 205,0 15,2 426,6 56
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 6 251 102,1 42,5 897,1 26
1) Mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2016, Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2016, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2016/stu_2016_2018-06-06_tau_006_sv.html