Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2016, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Europa utanför EU Handel (G) 13 453 320,1 160,2 7 226,1 204
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 8 443 271,7 15,5 1 080,3 44
Byggverksamhet (F) 8 145 370,8 18,2 1 362,8 63
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 7 719 366,4 25,1 1 635,7 84
Asien och Oceanien El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 57 382 1 974,5 171,3 9 252,8 164
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 42 596 1 236,2 67,3 8 059,7 220
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 10 060 208,9 255,3 1 580,1 44
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 201 168,8 178,8 1 183,6 89
Kemiindustri (19-22) 6 967 109,4 56,8 3 010,5 57
Nordamerika Handel (G) 5 131 396,4 55,0 4 240,2 66
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 15 574 2 203,3 123,8 7 722,6 30
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 14 247 1 635,0 38,8 6 182,0 74
Kemiindustri (19-22) 5 105 370,3 120,2 2 464,6 30
Central- och Sydamerika El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 18 608 359,9 9,3 1 466,6 49
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 5 253 197,9 12,1 951,4 54
1) Mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2016, Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2016, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2016/stu_2016_2018-06-06_tau_007_sv.html