Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2018

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland 176 275 12 585,5 1 907,7 77 269,5 1 979
EU28-länder exkl. EU15 105 113 2 550,6 626,0 17 761,1 1 324
Europa utanför EU 64 259 2 242,2 585,4 24 794,3 761
Asien och Oceanien 143 056 4 224,6 584,9 29 593,2 769
Nordamerika 48 597 5 267,3 517,4 26 190,6 314
Central- och Sydamerika 30 681 859,8 100,0 5 611,7 177
Afrika 6 399 236,8 28,5 1 232,5 110
Alla landgrupper totalt 574 380 27 966,8 4 349,8 182 452,9 5 434
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2018, Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2018/stu_2018_2020-05-29_tau_001_sv.html