Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2018

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Belgien 4 666 402,5 27,5 1 306,5 46
Danmark 10 985 869,1 110,2 5 214,3 142
Frankrike 16 143 1 375,5 117,1 7 385,7 134
Grekland 1 288 58,8 .. 2) 105,2 8
Irland 1 257 63,4 4,3 283,1 19
Italien 7 769 549,2 63,3 2 532,3 89
Luxemburg 75 6,5 .. 352,1 20
Nederländerna 6 778 490,2 93,0 2 914,7 131
Portugal 2 007 100,6 48,8 188,4 16
Spanien 6 846 381,4 66,8 1 841,2 82
Storbritannien 13 642 925,5 80,0 4 272,9 207
Sverige 68 445 4 665,5 1 043,1 39 293,1 743
Tyskland 31 278 2 321,3 215,7 9 998,9 304
Österrike 5 096 376,0 35,0 1 581,3 38
EU15-länder exkl. Finland 176 275 12 585,5 1 907,7 77 269,5 1 979
Bulgarien 1 637 34,7 .. 115,8 17
Cypern .. .. .. 30,8 9
Estland 29 690 726,0 233,9 5 561,8 561
Kroatien 605 12,1 0,4 55,8 14
Lettland 7 746 194,7 35,2 1 462,6 168
Litauen 12 320 249,6 46,0 2 337,3 176
Malta .. .. .. 316,4 6
Polen 33 903 786,8 239,0 5 475,5 200
Rumänien 3 762 87,9 15,4 204,0 29
Slovakien 2 357 67,2 16,1 447,4 29
Slovenien 1 133 30,1 1,8 117,3 16
Tjeckien 7 502 221,0 24,2 1 354,9 60
Ungern 4 082 122,9 5,6 281,5 39
EU28-länder exkl. EU15 105 113 2 550,6 626,0 17 761,1 1 324
Alla landgrupper totalt 281 388 15 136,1 2 533,6 95 030,7 3 303
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2018, Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2018/stu_2018_2020-05-29_tau_002_sv.html