Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2018

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Azerbajdzjan 169 4,6 4,6 38,7 6
Georgien .. 2,3 .. 2) 16,4 3
Island 57 6,0 3,1 25,2 3
Norge 15 181 1 189,9 310,4 10 597,1 301
Ryssland 34 739 588,6 218,6 6 341,0 309
Schweiz 5 631 333,5 22,1 6 953,2 40
Serbien 1 699 17,9 2,8 29,6 10
Turkiet 1 782 53,7 4,2 345,3 22
Ukraina 1 048 13,2 2,2 139,4 35
Vitryssland 3 505 24,3 8,7 227,5 12
Europa utanför EU 64 259 2 242,2 585,4 24 794,3 761
Australien 5 030 475,2 16,9 1 950,5 59
Bangladesh 291 5,8 0,6 17,9 5
Filippinerna 1 732 35,5 2,5 101,6 10
Förenade Arabemiraten 2 680 194,4 8,6 496,6 46
Hongkong 1 614 88,0 3,5 1 965,5 55
Indien 42 061 657,8 67,2 3 889,2 59
Indonesien 4 128 70,2 6,1 445,6 19
Israel 612 45,3 0,3 162,4 7
Japan 1 981 168,2 15,4 1 422,3 35
Kazakstan 2 090 32,2 36,1 410,5 21
Kina 64 150 1 752,6 266,2 12 301,3 238
Malaysia 2 628 61,9 9,9 341,0 25
Nya Zeeland 666 40,7 2,6 178,1 11
Oman 188 5,3 .. 9,8 3
Qatar 409 21,2 1,4 118,9 8
Republiken Korea (Sydkorea) 1 234 86,4 12,2 423,9 22
Saudiarabien 1 364 85,4 0,3 750,5 10
Singapore 2 435 201,4 91,3 3 141,2 58
Taiwan 1 134 46,1 1,6 390,4 11
Thailand 3 081 75,9 16,6 495,7 19
Uzbekistan 1 254 16,9 .. .. 3
Vietnam 892 13,8 8,4 83,6 11
Asien och Oceanien 143 056 4 224,6 584,9 29 593,2 769
Förenta Staterna (USA) 39 763 4 643,6 427,3 23 643,0 265
Kanada 8 834 623,7 90,0 2 547,6 49
Nordamerika 48 597 5 267,3 517,4 26 190,6 314
Argentina 631 30,2 3,4 136,0 8
Brasilien 9 302 364,7 33,1 1 639,1 47
Chile 1 825 85,1 7,6 559,9 21
Colombia 702 39,3 .. 151,2 6
Ecuador 441 13,8 .. 56,3 4
Mexiko 15 810 232,8 11,5 1 334,5 43
Panama .. .. .. 15,2 4
Peru 634 29,3 1,5 187,1 9
Uruguay 982 47,9 40,0 1 457,6 18
Central- och Sydamerika 30 681 859,8 100,0 5 611,7 177
Egypten 867 16,4 .. 52,8 7
Ghana 79 2,3 .. 20,4 4
Kenya 543 27,6 0,8 59,5 6
Marocko 396 27,2 0,3 70,3 6
Moçambique 186 3,1 .. 14,8 4
Nigeria .. .. 0,2 50,3 4
Sydafrika 2 839 108,5 14,0 715,1 31
Tanzania 186 7,6 .. 47,1 5
Uganda 53 1,2 .. 8,2 5
Zambia 87 2,6 .. 20,8 4
Afrika 6 399 236,8 28,5 1 232,5 110
Alla landgrupper totalt 292 992 12 830,7 1 816,1 87 422,2 2 131
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2018, Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2018/stu_2018_2020-05-29_tau_003_sv.html