Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2018

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Primärproduktion, utvinning av mineral (A och B) 2 209 125,8 80,4 2 536,9 44
Tillverkning (C) 403 328 19 598,1 2 549,0 109 814,5 2 247
Försörjning av el, gas och vatten (D och E) 8 065 371,8 582,1 7 124,8 112
Byggverksamhet (F) 25 895 1 308,3 110,0 4 539,8 204
Handel (G) 53 143 2 416,6 281,2 36 242,1 1 123
Transport och magasinering (H) 6 210 173,7 65,5 852,5 105
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 4 291 165,3 12,6 491,6 95
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 29 478 1 476,8 110,9 4 399,5 527
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 10 644 939,1 16,5 8 260,6 159
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 30 119 1 354,4 537,6 8 019,1 783
Utbildning, vård och omsorg, sociala och andra tjänster (P, Q, R och S) 998 36,8 4,0 171,6 35
Alla näringsgrenar totalt 574 380 27 966,8 4 349,8 182 452,9 5 434
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2018, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2018/stu_2018_2020-05-29_tau_004_sv.html