Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2018, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Europa utanför EU El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 11 353 341,8 21,2 1 215,6 46
Handel (G) 10 512 319,6 56,0 8 175,4 176
Byggverksamhet (F) 8 438 398,3 64,9 1 360,5 63
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 5 896 335,4 10,8 2 572,4 87
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 5 402 267,3 126,0 4 586,2 159
Asien och Oceanien El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 60 722 2 134,9 187,1 10 727,2 161
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 47 127 1 332,6 98,2 9 975,8 193
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 9 743 196,9 77,9 1 956,1 62
Kemiindustri (19-22) 9 199 143,5 131,1 3 352,2 56
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 401 176,8 56,8 816,6 77
Nordamerika El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 15 021 2 097,0 115,7 7 790,8 44
Handel (G) 5 169 435,8 23,9 4 526,8 66
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 15 071 1 660,5 32,2 6 701,8 59
Central- och Sydamerika El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 18 829 450,0 14,3 1 497,1 41
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 5 867 204,6 13,0 1 078,0 46
1) De största näringsgrenarna mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2018, Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2018, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2018/stu_2018_2020-05-29_tau_007_sv.html