Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2019

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 16 937 562,8 104,3 3 779,4 58
Tillverkning av textiler, kläder och läder (13-15) 2 766 124,2 18,6 901,1 40
Tillverkning av trä, varor av trä, kork, och möbler (16, 31) 7 522 241,5 64,6 2 319,4 57
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 42 329 2 350,1 722,9 17 550,8 219
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (18) .. 2) .. .. 2,7 3
Kemiindustri (19-22) 32 832 1 520,6 955,5 14 568,3 305
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (23) 6 834 190,1 28,7 995,2 37
Stål- och metallframställning (24) .. .. .. 5 624,1 72
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 134 456 7 067,3 376,9 37 816,3 930
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 145 246 7 459,0 510,3 30 421,2 450
Tillverkning (C) 397 728 20 058,0 2 852,4 113 978,6 2 171
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2019, Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2019/stu_2019_2021-04-29_tau_005_sv.html