Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2019, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Asien och Oceanien El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 56 594 2 079,8 133,9 11 886,7 140
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 48 700 1 469,4 136,0 11 323,4 217
Kemiindustri (19-22) 8 011 143,6 319,0 4 112,0 62
Handel (G) 3 487 165,3 19,3 2 351,2 122
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 8 844 197,0 67,4 1 898,9 57
Europa utanför EU Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 6 419 361,9 9,2 3 053,6 92
Handel (G) 10 426 367,5 64,2 8 268,9 184
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 5 310 238,6 79,6 4 260,3 149
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 3 200 372,4 44,8 3 518,0 30
Försörjning av el, gas och vatten (D och E) 3 941 132,6 178,7 3 365,7 25
Nordamerika El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 11 819 1 848,6 178,5 8 212,4 35
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 16 129 1 887,3 34,5 7 802,6 65
Kemiindustri (19-22) 5 464 409,9 279,6 2 804,4 28
Handel (G) 5 193 388,2 42,1 5 623,0 69
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 6 449 517,2 94,4 2 294,6 14
Central- och Sydamerika El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 20 869 398,8 13,8 1 550,7 34
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 6 930 221,6 22,3 1 226,8 47
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 2 089 74,7 70,4 1 347,7 15
Afrika El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 2 200 123,5 1,6 352,3 30
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 2 710 82,8 3,4 463,4 33
Kemiindustri (19-22) 628 14,9 2,7 146,0 6
1) De största näringsgrenarna mätt med omsättning
2) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2019, Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2019, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2019/stu_2019_2021-04-29_tau_007_sv.html