Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.6.2006

Andelen internetanvändare ökat jämnt

Omkring tre av fyra, dvs. 73 procent och över 2,8 miljoner av 15-74-åringarna använde internet våren 2005. Internetanvändningen undersöktes för tremånadersperioden före intervjutidpunkten. Fr.o.m. våren 2001 har andelen internetanvändare ökat med ett tjugotal procentenheter. Andelen har ökat relativt sett mest bland personer som fyllt 60 år, vars utgångsnivå var tydligt lägst. Kvinnorna har tagit in männens försprång i internetanvändningen, och redan i åldersgruppen på 30-49-åringar använder fler kvinnor än män internet. Flera män i pensionsåldern använder oftare internet än kvinnorna.

Internetanvändare, våren 2001-våren 2005, procent av 15-74-åringar efter åldersgrupp

Som regelbunden internetanvändning har man enligt rekommendationen definierat användningen per vecka. Under de senaste åren har internetanvändningen blivit mera regelbunden, vilket delvis beror på snabbare internetförbindelser. I den dagliga internetanvändningen förekommer det inga betydande skillnader mellan personer i olika åldrar förutom bland de personer som fyllt 65 år och som bara sällan använder internet ofta. Våren 2005 använde två av tre användare av heminternetanslutning sin kontakt dagligen eller nästan dagligen.

Användningen av internet för dagliga ärenden har blivit mångsidigare. Ett specialdrag i internetanvändningen i Finland är skötseln av ärenden via nätbank, som inte används lika mycket på annat håll. Fler än tre av fyra internetanvändare har skött sina bankärenden via nätet. Var tredje har gjort uppköp via näthandel. Två av tre har bläddrat i rese- och inkvarteringstjänster och fler än varannan internetanvändare har läst nättidningar.

Källa: Undersökning Finländarnas användning av informations- och kommunikationsteknik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Sirkiä (09) 1734 2622

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura


Senast uppdaterad 12.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2005/sutivi_2005_2006-06-12_tie_001_sv.html