Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2006

Andelen internetanvändare ökade under året

Omkring tre av fyra finländare i åldern 15-74 år använde internet under våren 2006, dvs. ungefär tre miljoner personer. Finländarna tillfrågades om sin internetanvändning under en tremånadersperiod före intervjun. Fyra av fem använde dator, nästan alla datoranvändare använde således också internet.

Andelen internetanvändare uppgår till nästan hundra procent i åldersgruppen under 40-åringar, men börjar sedan minska kraftigt. Bland 60-74-åringarna använder männen internet oftare än kvinnorna. Internet används fortfarande mer sällan i glesbygden än i tätorterna.

Internetanvändning under tre månader, våren 2006, procent av 15-74-åringar efter åldersgrupp

Andelen regelbundna internetanvändare, dvs. de som använder internet minst varje vecka, var 71 procent av 15-74-åringarna. Av personer över 74 år använder bara sex procent internet. Internetanvändningen har stadigt blivit allt allmännare på hela befolkningens nivå. Användningen bland äldre har ökat snabbt. Våren 2006 använde 36 procent av 60-74-åringarna internet, medan andelen året innan var 27 procent.

72 procent av 15-74-åringarna har tillgång till internet hemma. Bland användare under 40 år är andelen 84 procent och bland användare över 40 år 62 procent. På arbetsplatsen hade internet använts av 39 procent och i läroanstalterna av 18 procent. Internetanvändningen på allmänna datorer är oförändrad. På internetkaféer, i föreningars lokaliteter, på offentliga serviceställen eller bibliotek hade var sjätte 15-74-åring använt internet.

Källa: Undersökning om användning av informations- och kommunikationsteknik 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Sirkiä (09) 1734 2622, förnamn.efternamn@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura


Senast uppdaterad 11.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2006/sutivi_2006_2006-12-11_tie_001_sv.html