Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 28.11.2008

Yritysten määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2007

Vuonna 2007 maassamme toimi Tilastokeskuksen mukaan 308 917 yritystä. Yritysten määrän varsinainen kasvu oli viisi prosenttia edellisvuodesta. Mainittu yritysten määrä on kuitenkin kaikkiaan 23 prosenttia eli 58 500 suurempi kuin vuonna 2006, koska yritysten määrässä näkyvät myös 45 681 maatalousyritystä, jotka ovat tulleet tietopohjan laajentuessa yritysrekisteriin, ja jotka on aiemmin jätetty tilastoinnin ulkopuolelle. Nyt tilastossa ovat mukana ne maatalousyritykset, joiden tulot maataloudesta ylittivät tilastorajan, 9636 euroa. 2000-luvun alkuvuosina yritysten määrän kasvoi keskimäärin vajaan prosenttiin vuodessa, vuosina 2004 ja 2005 kasvu oli vajaat kaksi prosenttia ja reilut kolme prosenttia vuonna 2006.

Yrityksissä työskenteli 1 481 870 henkilöä, mikä on 7,5 prosenttia eli 104 140 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Tästä määrästä 45 400 henkilöä on edellä mainitusta maatalousyritysten lisäyksestä johtuvaa. Henkilöstön määrä lisääntyi kaikilla toimialoilla, suhteellisesti eniten teknisissä ja liike-elämän palveluissa, joissa lisäys oli yli kymmenen prosenttia. Rakennustoimialalla henkilöstön määrä kasvoi 9 prosenttia, kun lisäys edellisenä vuonna oli vain vajaat 3 prosenttia. Teollisuudessa henkilöstön määrä lisääntyi reilun prosentin vuonna 2007. Teollisuus työllisti edelleen selvästi eniten eli 27,3 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä, vaikka osuus onkin hieman vähentynyt. Kaupan osuus henkilöstöstä oli vajaat 17 prosenttia ja teknisten ja liike-elämän palvelujen osuus 14 prosenttia.

Vuonna 2007 henkilöstön määrä kasvoi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä yhteensä 83 085 henkilöllä. Tästä lisäyksestä maa-, metsä- ja kalatalouden osuus oli 46 855 henkilöä ja muu lisäys siten 36 430 henkilöä. Myös suurissa yrityksissä henkilöstön määrä lisääntyi reippaasti, 21 000 henkilöä. Kaikkien yritysten henkilöstöstä 63 prosenttia työskenteli pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Osuus on kasvanut reilun prosenttiyksikön edellisestä vuodesta. Tuhannesta yrityksestä keskimäärin 998 oli pieniä ja keskisuuria yrityksiä, siis yrityksiä, joiden henkilöstömäärä oli alle 250.

Yritysten liikevaihto oli 374,9 miljardia euroa vuonna 2007. Kasvua oli vajaat kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Maatalousyrityksille ei ole aiemmista vuosista poiketen tilastoitu liikevaihtoa. Pienissä yrityksissä kokonaisliikevaihto kasvoi peräti yli 11 miljardia euroa. Keskisuurissa yrityksissä liikevaihdon kasvu oli neljä miljardia euroa ja suurissa yrityksissä liikevaihto lisääntyi myös yli 11 miljardia euroa. Ilman maatalousyrityksiä yritysten liikevaihdon kasvu henkilöä kohden oli noin neljä prosenttia.

Suomessa toimivista yrityksistä noin kolme prosenttia kuului konserneihin. Näiden yritysten henkilöstö muodosti kaikkien yritysten työvoimasta 52 prosenttia ja liikevaihdosta 74 prosenttia.

Yritysrekisterin mukaan Suomessa toimi vuonna 2007 kaikkiaan 5 784 konsernia. Niistä 1 736 oli täysin kotimaisia, 601 kotimaisomisteisia monikansallisia ja 3 448 ulkomaisomisteisia. Konsernit työllistivät Suomessa 783 400 henkilöä, joista noin 71 prosenttia työskenteli kotimaisissa konserneissa.

Toimialaluokitus muuttuu

Vuonna 2009 otetaan käyttöön uusi toimialaluokitus TOL 2008. Tästä uudistuksesta ja sen käyttöön otosta löytyy tietoa oheisen valikon linkistä TOL 2008. Vuotta 2007 koskevat, uuden ja vanhan luokituksen väliset siirtymätaulukot löytyvät Taulukot-linkistä. Vuoden 2007 tilastotiedot uudella luokituksella julkaistaan 10.2.2009.

PK- ja suurten yritysten osuudet henkilöstöstä 1994 - 2007, %

Lähde: Yritysrekisteri. Suomen yritykset 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. TOL 2008 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2007/01/syr_2007_01_2008-11-28_tie_001.html