Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.11.2009

Yritysten määrä lisääntyi edelleen vuonna 2008

Vuonna 2008 maassamme toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietojen mukaan 320 952 yritystä. Nämä työllistivät 1 502 213 henkilöä palkansaajina tai yrittäjinä. Yritysten liikevaihto oli yhteensä 396,6 miljardia euroa.

Yritysten lukumäärä lisääntyi 12 035 yrityksellä eli noin neljä prosenttia vuodesta 2007. Suhteellisesti eniten, 14 prosenttia, kasvoi kiinteistöalan yritysten lukumäärä. Teollisuusyritysten määrä lisääntyi vähiten, vain 0,3 prosenttia. Kaivostoiminta ja louhinta toimialalla yritysten määrä väheni.

Henkilöstön määrä lisääntyi 20 345 henkilöllä edellisvuodesta, mikä merkitsee yhden prosentin kasvua. Suurin absoluuttinen lisäys oli rakennustoiminnassa, 4373 henkilöä. Teollisuuden henkilöstö väheni 3640 henkilöllä. Yleisesti ottaen henkilöstön määrä kasvoi palvelutoimialoilla ja väheni teollisuudessa sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa.

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisen vuoden 374,6 miljardista eurosta 396,6 miljardiin euroon vuonna 2008. Kasvu oli noin kuusi prosenttia, mikä oli pari prosenttiyksikköä edellisvuotista alempi. Suurin liikevaihdon kasvuprosentti olivat luokassa energiahuollossa 19 prosenttia. Teollisuuden liikevaihto kasvoi kolmen prosentin verran ja kaupan liikevaihto kuusi prosenttia.

Kaikista yrityksistä 99 prosenttia oli pieniä eli alle 50 henkilöä työllistäviä. Keskisuuria, alle 250 henkilöä työllistäviä oli 0,8 prosenttia ja suuria yli 250 henkilöä työllistäviä 0,2 prosenttia. Pienet yritykset työllistivät 46,4 prosenttia koko henkilöstöstä, keskisuuret 16,4 prosenttia ja suuret yritykset 37,2 prosenttia. Liikevaihdosta kuitenkin suurin osa, 51,3 prosenttia, syntyi suurissa yrityksissä. Pienten yritysten osuus oli 32,6 prosenttia ja keskisuurten osuus 16,1 prosenttia. Kaikkein pienimpien, alle viisi henkeä työllistävien yritysten, lukumäärä kasvoi suhteellisesti eniten, 4,5 prosenttia, edellisestä vuodesta. Henkilöstö ja liikevaihto sen sijaan kasvoivat eniten suurissa yrityksissä. Keskisuurten yritysten liikevaihto väheni reilun prosentin verran.

Yrityksistä noin kolme prosenttia kuului konserneihin. Näiden yritysten henkilöstö muodosti 53 prosenttia kaikkien yritysten työvoimasta ja 74 prosenttia liikevaihdosta. Osuudet olivat lähes samat edellisenäkin vuonna. Yritysrekisterin mukaan konserneja oli kaikkiaan 5 977. Niistä 1 709 oli täysin kotimaisia, 597 suomalaisomisteisia monikansallisia ja 3 671 ulkomaalaisisomisteisia. Konsernit työllistivät Suomessa 800240 henkilöä, joista noin 70 prosenttia työskenteli kotimaisissa konserneissa.

Yritykset, niiden henkilöstö ja liikevaihto toimialoittain 2008

Toimiala Lukumäärä
Lukumäärä % Henkilöstö
Henkilöstö
%
Liikevaihto
milj. euroa
Liikevaihto
%
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 57 951 18 66 852 4 1 337 1) 0
B Kaivostoiminta ja louhinta 968 0 4 382 0 1 221 0
C Teollisuus 23 290 7 382 014 25 150 644 38
F Rakentaminen 41 295 13 151 607 10 27 117 7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 47 042 15 252 762 17 125 058 32
H Kuljetus ja varastointi 22 885 7 136 723 9 22 106 6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 10 923 3 53 318 4 5 488 1
J Informaatio ja viestintä 8 353 3 83 118 6 15 909 4
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 4 464 1 45 762 3 .. 0
L Kiinteistöalan toiminta 15 067 5 18 652 1 5 035 1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 31 765 10 88 759 6 12 144 3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 12 559 4 104 768 7 8 623 2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 17 094 5 46 579 3 3 540 1
R Taiteet, viihde ja virkistys 5 378 2 11 930 1 3 378 1
S Muu palvelutoiminta 17 442 5 24 501 2 1 418 0
Muut toimialat (D, E, O, P,X) 4 476 1 30 488 2 13 574 3
Yhteensä 320 952 100 1 502 213 100 396 591 100
1) sisältää vain metsätalouden tulot

Lähde: Yritysrekisteri. Suomen yritykset 2008. Tilastokeskus Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (12 sivua 303,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2008/syr_2008_2009-11-27_tie_001_fi.html