Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 27.11.2009

Antalet företag ökade ytterligare år 2008

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens företagsregister fanns det 320 952 företag i Finland år 2008. Företagen sysselsatte 1 502 213 personer, dvs. löntagare eller företagare. Företagens omsättning var sammanlagt 396,6 miljarder euro.

Antalet företag ökade med 12 035, dvs. med omkring fyra procent från år 2007. Antalet företag ökade relativt sett mest inom fastighetsverksamhet, dvs. med 14 procent. Antalet industriföretag ökade minst, med bara 0,3 procent. Inom näringsgrenen utvinning av mineral minskade antalet företag.

Antalet anställda ökade med 20 345 från året innan, vilket innebär en ökning med en procent. Den största absoluta ökningen fanns inom byggverksamhet, 4 373 personer. Inom industrin minskade antalet anställda med 3 640. Generellt sett ökade antalet anställda inom servicenäringarna och minskade inom industrin samt inom jordbruk, skogsbruk och fiske.

Företagens sammanräknade omsättning ökade från 374,6 miljarder euro året innan till 396,6 miljarder euro år 2008. Ökningen var omkring sex procent, vilket var ett par procentenheter lägre än året innan. Den största tillväxtprocenten gällde gruppen energiförsörjning, dvs. 19 procent. Industrins omsättning ökade med tre procent och handelns omsättning med sex procent.

Av alla företag var 99 procent små företag, dvs. företag som sysselsätter mindre än 50 personer. Medelstora företag, dvs. företag som sysselsätter mindre än 250 personer, var 0,8 procent och stora företag, dvs. företag som sysselsätter mer än 250 personer, var 0,2 procent. Små företag sysselsatte 46,4 procent av det totala antalet anställda, medelstora företag 16,4 procent och stora företag 37,2 procent. Den största delen av omsättningen, 51,3 procent, kom dock från stora företag. De små företagens andel var 32,6 procent och de medelstoras andel 16,1 procent. De allra minsta företagen, dvs. företag som sysselsätter mindre än fem personer, ökade relativt sett mest. Ökningen var 4,5 procent från året innan. Däremot ökade antalet anställda och omsättningen mest i stora företag. När det gäller medelstora företag minskade omsättningen med drygt en procent.

Omkring tre procent av företagen hörde till någon koncern. De anställda i dessa företag utgjorde 53 procent av arbetskraften i alla företag och 74 procent av omsättningen. Andelarna är nästan oförändrade jämfört med året innan.

Enligt företagsregistret var antalet koncerner totalt 5 977. Av dem var 1 709 helt inhemska, 597 finlandsägda multinationella och 3 671 utlandsägda koncerner. Koncernerna sysselsatte i Finland 800240 personer, av vilka omkring 70 procent arbetade i inhemska koncerner.

Företag, anställda och omsättning efter näringsgren 2008

Näringsgren Antal företag Antal % Anställda Anställda % Omsättning
milj. euro
Omsättning
%
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 57 951 18 66 852 4 1 337 1) 0
B Utvinning av mineral 968 0 4 382 0 1 221 0
C Tillverkning 23 290 7 382 014 25 150 644 38
F Byggverksamhet 41 295 13 151 607 10 27 117 7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 47 042 15 252 762 17 125 058 32
H Transport och magasinering 22 885 7 136 723 9 22 106 6
I Hotell- och restaurangverksamhet 10 923 3 53 318 4 5 488 1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 8 353 3 83 118 6 15 909 4
K Finans- och försäkringsverksamhet 4 464 1 45 762 3 .. 0
L Fastighetsverksamhet 15 067 5 18 652 1 5 035 1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 31 765 10 88 759 6 12 144 3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 12 559 4 104 768 7 8 623 2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 17 094 5 46 579 3 3 540 1
R Kultur, nöje och fritid 5 378 2 11 930 1 3 378 1
S Annan serviceverksamhet 17 442 5 24 501 2 1 418 0
Andra (D, E, O, P,X) 4 476 1 30 488 2 13 574 3
Total 320 952 100 1 502 213 100 396 591 100
1) inkl. bara inkomster från skogsbruk

Källa: Företagsregistret. Företag i Finland 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/2008/syr_2008_2009-11-27_tie_001_sv.html