Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 26.11.2010

Taantuma näkyy yritysten määrässä, henkilöstössä ja etenkin liikevaihdossa vuonna 2009

Vuonna 2009 yritysten määrä ja liikevaihto vähenivät ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Yritysten lukumäärä väheni vain 270 yrityksellä, mutta liikevaihto supistui peräti 15 prosenttia eli 60 miljardia. Henkilöstö väheni neljä prosenttia, 54 810 henkilöä. Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietojen mukaan maassamme toimi 320 682 yritystä. Nämä työllistivät yhteensä 1 447 403 henkilöä palkansaajina tai yrittäjinä. Yritysten liikevaihto oli yhteensä 336,2 miljardia euroa.

Yritysten lukumäärän, henkilöstön ja liikevaihdon kehitys 2000–2009

Yritysten lukumäärän, henkilöstön ja liikevaihdon kehitys 2000–2009

Teollisuusyritysten määrä väheni 820:llä, kaupan yritysten 640:llä ja rakennusyritysten määrä 110 yrityksellä. Suhteellisesti eniten, 10 prosenttia, väheni kaivos- ja louhinta -alan yritysten lukumäärä. Useimmille toimialoille yrityksiä tuli kuitenkin lisää. Suurin lisäys oli muussa palvelutoiminnassa, 485 yritystä. Kiinteistöalalla sekä ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa yritysten määrä lisääntyi reilulla 300 yrityksellä.

Henkilöstövähennys oli sekä absoluuttisesti että suhteellisesti suurin teollisuudessa, 35 718 henkilöä ja yhdeksän prosenttia. Rakennustoiminnassa henkilöstö väheni 8570 henkilöllä eli kuusi prosenttia. Kuljetuksessa ja varastoinnissa vähennys oli neljä prosentti, 5 240 henkilöä. Vaikka henkilöstön kokonaismäärä laski, vähäistä lisäystäkin tilastoitiin usealla toimialalla. Huomattavin kasvu oli terveys- ja sosiaalipalveluissa, missä henkilöstön määrä lisääntyi 3 260 henkilöllä eli seitsemän prosenttia.

Teollisuuden liikevaihto supistui 24 prosenttia eli 35,7 miljardia euroa ja kaupan liikevaihtoi 14 prosenttia, 16,9 miljardia euroa. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto väheni 12 prosenttia, 2,6 miljardia euroa. Rakennustoiminnassa vastaavat luvut olivat 11 prosenttia ja 2,9 miljardia euroa. Terveys- ja sosiaalipalveluissa liikevaihto kasvoi kahdeksan prosenttia, noin 300 miljoonaa euroa.

Kaikista yrityksistä 99,1 prosenttia oli pieniä eli alle 50 henkilöä työllistäviä. Keskisuuria, alle 250 henkilöä työllistäviä oli 0,7 prosenttia ja suuria yli 250 henkilöä työllistäviä 0,2 prosenttia. Pienet yritykset työllistivät 47,5 prosenttia koko henkilöstöstä, keskisuuret 16,4 prosenttia ja suuret yritykset 36 prosenttia. Pienten yritysten osuus liikevaihdosta oli 34,6 prosenttia ja keskisuurten osuus 16,4 prosenttia ja suurten osuus 49 prosenttia. Pienten ja keskisuurten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto-osuus oli siis kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin suurten yritysten. Pienten ja keskisuurten yritysten lukumäärä on laskenut 0,1 prosenttia, henkilöstömäärä vajaat kaksi prosenttia ja liikevaihto 11 prosenttia. Suurten yritysten määrä laski seitsemän prosenttia, henkilöstömäärä niinikään noin seitsemän prosenttia ja liikevaihto 19 prosenttia.

Yrityksistä noin 3 prosenttia kuului konserneihin. Näiden yritysten henkilöstö muodosti 52 prosenttia kaikkien yritysten työvoimasta ja 72 prosenttia liikevaihdosta. Osuudet ovat olleet lähes samat edellisinäkin vuosina. Yritysrekisterin mukaan konserneja oli kaikkiaan 6 236. Niistä 1 561 oli täysin kotimaisia, 614 suomalaisomisteisia monikansallisia ja 4 061 ulkomaalaisisomisteisia. Konsernit työllistivät Suomessa 757 000 henkilöä, joista noin 20 prosenttia työskenteli kotimaisissa konserneissa.


Lähde: Yritysrekisteri. Suomen yritykset 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 293,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2009/syr_2009_2010-11-26_tie_001_fi.html