Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i denna statistik i februari 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009.Allmän information om övergången finns på webbsidan TOL 2008. Näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper beskrivs närmare på Statistikcentralens klassificeringssidor.

I denna statistik tas den nya klassificeringen i bruk gällande årsstatistiken för 2007 i februari 2009, då databastjänsterna kompletteras med uppgifter enligt TOL 2008. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer uppgifterna enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga. Årsstatistiken för år 2008 publiceras enligt den nya näringsgrensindelningen (och dessutom enligt TOL 2002) i slutet av november 2009.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 i denna statistik

Denna statistik omfattar alla huvudgrupper och femsiffernivåer i näringsgrensindelningen. I tabelleringen används också tvåsiffernivåer. Detaljerade beskrivningar finns på klassificeringssidorna.

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt TOL 2008

I denna statistik produceras och publiceras uppgifter för åren 2007 och 2008 enligt näringsgrensindelningen TOL 2008.

I samband med publiceringen av uppgifterna för år 2007 publiceras jämförelsetabeller med de båda klassificeringarna.

De statistiska enheterna har för både år 2007 och år 2008 klassificerats enligt båda indelningarna.

Användning av TOL 2008- och TOL 2002-uppgifter

Under övergångstiden används uppgifter både enligt TOL 2008 och enligt TOL 2002. Då tidigare statistik används tillsammans med ny statistik, blir man tvungen att sammanslå uppgifter med olika näringsgrensindelningar.

Huvudgruppernas motsvarigheter i TOL 2008 och TOL 2002 är i huvudsak följande:

Huvudgruppernas motsvarigheter i TOL 2008 och TOL 2002 är i huvudsak följande:

TOL 2008 TOL 2002
A Jordbruk, skogsbruk och fiske A Jordbruk, jakt och skogsbruk
Fiske
B Utvinning av mineral C Gruvdrift och utvinning av mineral
C Tillverkning D Tillverkning
- utom förlagsverksamhet (grupp 221) till huvudgrupp J och återvinning (37) till huvudgrupp E
D Försörjning av el, gas, värme och kyla E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
- utom vattenförsörjning (41) till huvudgrupp E
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
- vattenförsörjning
O Andra samhälleliga och personliga tjänster
- miljöhygien (90)
D Tillverkning
-återvinning (37)
F Byggverksamhet F Byggverksamhet
K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
- markexploatering (7011)
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar G Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
- utom reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar (527) till huvudgrupp S
H Transport och magasinering I Transport, magasinering och kommunikation
- utom telekommunikation (642) i huvudgrupp J och resebyråverksamhet och andra stödtjänster till turism (633) till huvudgrupp N
J Informations- och kommunikationsverksamhet D Tillverkning
- förlagsverksamhet (221)
I Transport, magasinering och kommunikation
- telekommunikation (642)
K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
- databehandlingstjänster (72)
O Andra samhälleliga och personliga tjänster
- film- och videoverksamhet (921), radio- och TV-programverksamhet (922) och nyhetsservice (924)
K Finans- och försäkringsverksamhet J Finansiell verksamhet
L Fastighetsverksamhet K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
- fastighetsverksamhet (70) utom markexploatering och fastighetsförvaltning
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
- forskning och utveckling (73), från andra företagstjänster (74) bl.a. juridisk verksamhet och redovisning, konsultverksamhet avseende företagsledning, tekniska tjänster, reklambyråer, fotografering osv.
N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster
- veterinärverksamhet (852)
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet; företagstjänster
- av fastighetsverksamhet (70) fastighetsförvaltning på uppdrag, uthyrningstjänster (71) samt av andra företagstjänster (74) arbetskraftstjänster, säkerhetstjänster, städningstjänster osv.
I Transport, magasinering och kommunikation
- resebyråer och andra stödtjänster till turism (633)
F Byggverksamhet
- grönområdestjänster
O Andra samhälleliga och personliga tjänster
- gaturenhållning
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring L Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
P Utbildning M Utbildning
Q Vård och omsorg; sociala tjänster N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster
- utom veterinärverksamhet (852)
R Kultur, nöje och fritid O Andra samhälleliga och personliga tjänster
- kulturell verksamhet och underhållningsverksamhet (en del av 923), biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet (925), sportanknuten verksamhet (926), spel (en del av 927)
S Annan serviceverksamhet O Andra samhälleliga och personliga tjänster
- organisationsverksamhet (91), annan serviceverksamhet (930)
D Tillverkning
- bl.a. reparation av möbler från (361)
G Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
- reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar (527)
K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
- reparation av datorer

Uppgifter enligt den gamla och den nya klassificeringen som anges på en mer detaljerad klassificeringsnivå kan bäst användas tillsammans genom utnyttjande av klassificeringsnyckeln. En del av de gamla femsiffernivåerna kan direkt överföras till en nya femsiffernivån (434 grupper). Med hjälp av nyckel ser man motsvarigheten i den andra klassificeringen. Nyckeln TOL 2002/TOL 2008 visar också de s.k. asteriskgrupperna, dvs. till vilken grupp största delen av enheterna i den gamla gruppen hör, då den gamla gruppen fördelas på flera nya grupper. Det finns 285 asteriskgrupper. Nyckeln TOL 2008/TOL 2002 anger vilka gamla grupper som ingår i de nya.


Senast uppdaterad 3.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/syr_2008-09-24_luo_001_sv.html