Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.10.2006

Antalet personer som dömts till fängelse minskade, men fängelsetiden ökade i fjol

Antalet personer som dömts till ovillkorligt fängelse minskade i fjol med 2,4 procent, dvs. med 203, men den utdömda fängelsetiden ökade med nästan sex procent. Enligt Statistikcentralen uppgick antalet personer som dömts till ovillkorligt fängelse i tingsrätten till 8 300. Deras sammanlagda fängelsetid uppgick till 6 080 år. Dessutom utdömdes 28 livstidsstraff, vilket är den största årliga siffran i de allmänna underrätterna sedan år 1932 och fler än under hela 1960- eller 1970-talet. Antalet fängelsedomar på minst 8 år uppgick till 127, dvs. en ökning med 39 från året innan. Så långa straff utdöms närmast för brott mot liv och för grova narkotikabrott.

År 2005 dömdes 68 600 personer i tingsrätterna, åklagaren utfärdade 237 500 strafforderböter och polisen 111 000 ordningsbot. Antalet personer som dömdes i rätten var drygt tre procent lägre än år 2004, medan antalet strafforderböter och ordningsböter var något under två procent högre.

Samhällstjänst utdömdes 3 400 gånger i stället för ovillkorligt fängelse och 110 gånger jämsides med villkorligt fängelse. I 15 800 fall bestämdes fängelsestraffet som villkorligt straff. 57 procent av de villkorligt dömda personerna fick dessutom böter som tilläggsstraff. Nästan 56 procent av alla personer som dömdes i rätten fick böter på i genomsnitt 375 euro. Ungdomsstraffet utvidgades år 2005 så att det gällde hela landet. 42 unga dömdes till ungdomsstraff, 11 fler än året innan. Något under 3 600 åtalade fick en frikännande dom, vilket är 4,9 procent av alla åtalade.

Strafforderböterna var i genomsnitt 187 euro. Av dessa böter utfärdades tre av fyra för trafikbrott. Ordningsböter förelades mest för lindrigare fortkörning (67  600) och underlåtelse att använda bilbälte (22 100).

Åtalade, dömda och genomsnittliga straff 2004 och 2005

  Antal Genomsnittligt straff
2005 2004 2005 2004 enhet
Rättegång
i första rättsinstans
 
Åtalade 73 24 75 343  
Skyldiga 68 583 70 776
Antalet dömda till straff totalt 67 557 69 765
  ovillkorligt fängelse 8 313 8 516 8,8 8,1 månader
           livstid 28 14  
  samhällstjänst 3 370 3 621 89 88 timmar
           fängelse omvandlat till samhällstjänst   3,1 3,1 månader
  villkorligt fängelse totalt 15 757 16 165 3,3 3,2 månader
     enbart villkorligt fängelse 6 717 6 732 4,3 4,3 månader
     villkorligt fängelse och böter som tilläggsstraff 8 930 9 320 2,4 2,3 månader
           antalet böter som tilläggsstraff   33 32 antal
           beloppet av böter som tilläggsstraff 10,6 10,2 euro
           beloppet av böter som tilläggsstraff totalt 342 324 euro
    villkorligt fängelse och samhällstjänst 110 113  
           villkorligt fängelse  
 
17,0 17,7 månader
           samhällstjänst 60 62 timmar
  tidigare straff tillräcklig påföljd 322 336  
 
  böter 38 291 39 420
           antalet dagsböter  
 
36 35 antal
           dagsbotsbelopp 11,1 10,7 euro
           totalt bötesbelopp 375 356 euro
  vite 1 446 1 669 356 347 euro
  annat straff totalt 58 38  
  ungdomsstraff 42 31 6,9 8,2 månader
  disciplinstraff (soldater) 8 2  
  varning (tjänsteman) 7 1
  annan lösning 1 4
Strafflöshet 1 026 1 011
 
Åtalet förkastats 3 597 3 557
Målet avskrivits 944 1 010
 
Strafforderböter 237 472 232 613 14 14 antal
           dagsbotsbelopp   13,3 12,6 euro
           totalt bötesbelopp 187 177 euro
Ordningsböter 110 977 109 634 77 73 euro
Straffansvar för juridiska personer  
Samfundsbot 8 2 6 813 2 000 euro
Avstått från att döma till straff 2 2  
Yrkande på samfundsbot förkastats 5 1

Källa: Rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Niskanen (09) 1734 3242, oikeus.rikostilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 6.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2005/syyttr_2005_2006-10-06_tie_001_sv.html