Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2013

Antalet straffade för brott och förseelser 9 procent färre än året innan

Enligt Statistikcentralen var antalet dömda i underrätterna samt straffade genom strafforderböter och ordningsböter var nio procent färre år 2012 än år 2011. Antalet dömda i underrätter var lägre än någonsin tidigare under 2000-talet. Jämfört med året innan skedde den största minskningen dock i fråga om bötesstraff. Den nyaste straffpåföljden, övervakningsstraff, dömdes ut 166 gånger.

Antalet dömda i underrätten, strafforder och ordningsböter 2000–2012

Antalet dömda i underrätten, strafforder och ordningsböter 2000–2012

År 2012 utdömdes straff till totalt 523 000 personer. Det totala antalet straff var 8,6 procent färre än år 2011. I underrätterna dömdes 62 000 personer, vilket var 2,1 procent färre än året innan. Antalet böter minskade ännu tydligare: år 2012 dömdes nästan 191 000 personer till böter genom strafforder, dvs. 7,8 procent färre än år 2011. Ordningsböter utfärdades för sin del till 270 000 personer. Antalet ordningsböter sjönk med 10,5 procent från året innan. Av ordningsböterna utfärdades 57 procent med hjälp av kameraövervakning.

År 2012 dömdes 5 500 personer till ovillkorligt fängelse, dvs. 8,0 procent färre än år 2011. Av dessa dömdes 19 personer till livstids fängelse. Till antalet utdömdes flest ovillkorliga fängelsestraff då huvudbrottet i domen var grovt rattfylleri (904), misshandel (575) eller stöld (484). Den genomsnittliga strafflängden för dem som dömdes till ovillkorligt fängelse var 11,6 månader, dvs. 0,5 månader mer än året innan.

Under övervakningsstraffets första hela giltighetsår dömdes 166 personer till övervakningsstraff. Den genomsnittliga längden för ett straff var 3,2 månader. Övervakningsstraff dömdes oftast ut för trafikbrott (114) enligt kap. 23 i strafflagen och av dessa oftast för rattfylleri (98).

Istället för ovillkorligt fängelse dömdes 2 400 personer till samhällstjänst och jämsides med villkorligt fängelse 178 personer. År 2012 utdömdes totalt 14 600 villkorliga fängelsestraff. Detta var en minskning med 3,3 procent från året innan. I samband med villkorligt fängelse fick 7 100 personer böter som tilläggsstraff.

År 2012 dömdes 16 200 personer till ovillkorligt körförbud, vilket var 1 000 färre än året innan. Villkorligt körförbud utan alkolås fick 992 personer och övervakad körrätt med alkolås 566 personer. Näringsförbud meddelades 319 personer. Det genomsnittliga näringsförbudets längd var 3,9 år.

Nästan en fjärdedel av dem som dömdes till straff var kvinnor

År 2012 var 23 procent (119 000) av dem som dömdes till straff kvinnor. Andelen kvinnor av dem som dömts för brott har ökat stadigt redan under flera decennier: andelen kvinnor var 9 procent år 1980, 13 procent år 1990 och 16 procent år 2000. År 2012 var andelen kvinnor som dömdes till straff på samma nivå som föregående år. År 2012 utdömdes 26 procent av alla ordningsböter och 20 procent av alla strafforder till kvinnor. Av dem som dömdes i rätten var däremot 16 procent (9 800) kvinnor, dvs. 0,4 procentenheter fler än år 2011. I underrätterna dömdes kvinnor betydligt oftare till böter och villkorligt fängelse än till samhällstjänst eller ovillkorligt fängelse.

Kvinnor och män dömda till straff 1980–2012 (%)

Kvinnor och män dömda till straff 1980–2012 (%)

Av alla straffade var 40 procent i åldern 30–49 år. Unga, under 21-åringar, var 12 procent av alla straffade. Av dem som dömdes i rätten var andelen unga större, 17 procent. Antalet unga som dömdes till straff var nästan lika många som året innan.

Av alla de 523 000 personer som dömdes till straff år 2012 var 7,7 procent (40 400) utländska medborgare. Året innan var andelen 7,1 procent. Andelen utländska medborgare var klart större bland dem som dömdes till strafforderböter (12,5 %) och bland dem som dömdes i underrätterna (10,7 %) än bland dem som dömdes till ordningsböter (3,7 %). Av de utländska medborgare som dömdes var över 54 procent inte fast bosatta i Finland. Andelen sådana dömda utlänningar har under de senaste åren ökat snabbare än andelen dömda utlänningar som bor i Finland; antalet straffade utlänningar som inte var fast bosatta i Finland uppgick till över 21 800, dvs. något fler än året innan. Antalet straffade utländska medborgare som var bosatta i Finland uppgick till något under 18 600, dvs. nästan 500 färre än året innan. Bland dem som dömdes till straff fanns medborgare från totalt 152 olika länder. Av dem var 77 procent medborgare i EU27-länder och övriga europeiska länder.

Mer detaljerade uppgifter om åtalade, dömda och straff år 2012 finns i översikten som publicerades 16.12.2013 samt i databastjänsten PX-Web (på finska).


Källa: Åtalade, dömda och straff 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 09 1734 3240, Salla Tuominiemi 09 1734 3242, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2012/syyttr_2012_2013-12-16_tie_001_sv.html