Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2014

Fler djurhållningsförbud utfärdades an tidigare

Enligt Statistikcentralens uppgifter utfärdades åt 90 personer djurhållningsförbud år 2013, dvs. ungefär 45 procent fler än år 2012. Av dessa var 3 permanenta förbud. Näringsförbud meddelades 296 gånger, vilket är färre än år 2012 då 327 näringsförbud meddelades. När det gäller antalet jaktförbud skedde det knappt några förändringar.

Djurhållningsförbud, näringsförbud och jaktförbud 1992-2013 (antal)

Djurhållningsförbud, näringsförbud och jaktförbud 1992-2013 (antal)

Det genomsnittliga djurhållningsförbudets längd var 3,4 år. Näringsförbud meddelades i genomsnitt för 3,8 år och jaktförbud för 2,3 år.

För djurskyddsbrott dömdes oftare än tidigare. År 2013 dömdes 145 gånger för djurskyddsbrott och år 2012 nittioåtta gånger. För grovt djurskyddsbrott dömdes 6 gånger år 2013. Det har varit möjligt att bli dömd för grova djurskyddsbrott fr.o.m. år 2011.

Antalet bötesstraff dömda i underrätter minskar

Antalet bötesstraff som utfärdades i domstolar är lägre än någonsin tidigare när man granskar antalet bötesstraff fr.o.m. år 1995. Antalet bötesstraff som meddelats i underrätter (33 700) var mer än 7 procent färre än år 2012. Också antalet bötfällda genom strafforder och antalet ordningsböter minskade jämfört med år 2012. År 2013 uppgick antalet personer som fick strafforder till nästan 179 200, vilket var mer än 6 procent färre än år 2012. Också antalet utfärdade ordningsböter var ungefär 6 procent färre än år 2012, något över 253 900 gånger. Av ordningsböterna utfärdades nästan 60 procent med hjälp av kameraövervakning.

Böterna i euro minskade när det gäller alla bötesstraff. När det gäller ordningsböter var förändringen jämfört med år 2012 störst. År 2013 var böterna i euro nästan 6 procent mindre än år 2012. Böter i euro som förelagts av domstolar var över 2 procent mindre än året innan. När det gäller strafforder var böterna i euro under en procent mindre än år 2012.

Böter och bötefördelning åren 1995-2013 (euro och antal)

Böter och bötefördelning åren 1995-2013 (euro och antal)

Böter och bötefördelning åren 1995-2013 (antal, euro)

År Domar i underrätter Strafforder  Ordningsböter  
Antal Milj. euro Antal Milj. euro Antal Euro
1995 47 134 9,7 277 530 25,2 52 009 1 657 603
1996 44 899 9,4 269 501 24,5 63 478 2 038 158
1997 43 573 9,5 249 460 23,8 58 861 1 898 901
1998 42 288 9,8 264 930 26,8 62 006 2 047 611
1999 42 143 10,1 232 873 27,1 69 210 3 072 191
2000 44 713 12,5 196 156 29,5 103 499 7 520 298
2001 46 414 14,6 236 448 38,2 103 013 7 427 241
2002 44 462 14,1 191 011 30,9 96 608 7 029 646
2003 44 580 15,0 218 883 37,2 99 099 7 263 840
2004 48 721 17,1 232 613 41,3 109 634 8 010 255
2005 47 483 17,4 237 472 44,3 110 704 8 489 311
2006 45 804 18,2 229 731 45,0 108 203 8 317 699
2007 46 243 19,0 258 890 52,4 133 629 10 422 760
2008 46 869 20,5 255 037 52,4 201 505 15 880 220
2009 45 730 19,8 208 983 42,8 274 124 21 633 940
2010 44 068 19,5 210 906 43,0 290 828 22 312 850
2011 44 484 19,7 207 679 43,9 300 809 22 813 060
2012 43 728 20,1 191 483 41,7 269 404 20 618 480
2013 40 190 19,6 179 184 41,3 253 932 19 553 610

Också antalet övriga domar har minskat

Antalet dömda i underrätter totalt år 2013 var omkring 8 procent färre än år 2012. År 2013 gavs ungefär 57 300 domar.

Något över 5 000 personer dömdes till ovillkorligt fängelse, vilket är 400 fängelsedomar färre än år 2012. Av dessa dömdes 19 personer till livstids fängelse. Det tidigare straffet i form av ovillkorligt fängelse ansågs vara en tillräcklig påföljd i 367 fall. Flest ovillkorliga fängelsestraff utdömdes då huvudbrottet i domen var grovt rattfylleri (840), misshandel (517) eller stöld (446).

Till övervakningsstraff dömdes 204 personer. Den genomsnittliga längden för ett straff var 3,2 månader. Övervakningsstraff dömdes oftast ut för trafikbrott (111) enligt kap. 23 i strafflagen och av dessa oftast för rattfylleri (95). Övriga brott som lett till övervakningsstraff var t.ex. misshandel (24) och vägran att fullgöra civiltjänst (23).

Istället för ovillkorligt fängelse dömdes 2 100 personer till samhällstjänst. I mer än hälften (53 %) av dessa fall var orsaken grovt rattfylleri. Jämsides med villkorligt fängelse dömdes 224 personer till samhällstjänst.

År 2013 utdömdes totalt omkring 13 800 villkorliga fängelsestraff. Detta var en minskning med 5 procent från året innan. Böter som tilläggsstraff dömdes nästan 6 300 gånger i samband med villkorligt fängelse.

Tidbestämda ovillkorliga straff 1970-2013

Tidbestämda ovillkorliga straff 1970-2013

Kvinnornas andel av dömda för brott ökar

År 2013 var mer än 23 procent (114 200) av dem som dömdes till straff kvinnor. Andelen kvinnor av dem som dömts för brott har ökat stadigt redan under flera decennier: andelen kvinnor var 9 procent år 1980, 13 procent år 1990 och 16 procent år 2000. År 2013 utdömdes nästan 27 procent av alla ordningsböter och ungefär 21 procent av alla strafforder till kvinnor. Av dem som dömdes i rätten var däremot något över 16 procent kvinnor (9 200). I underrätterna dömdes kvinnor betydligt oftare till böter och villkorligt fängelse än till samhällstjänst eller ovillkorligt fängelse. Sedan år 1995 har 32 kvinnor dömts till livstids fängelse.

Andelen utlänningar av alla dömda ökade något

Av alla de omkring 490 400 personer som dömdes till straff år 2013 var 8 procent (39 200) utländska medborgare. Året innan var andelen 7,7 procent. Av de utländska medborgare som dömdes var ungefär 54 procent inte fast bosatta i Finland.

Straffade utlänningar som inte var fast bosatta i Finland uppgick till över 21 100, dvs. 700 färre än året innan. Antalet straffade utländska medborgare som var bosatta i Finland uppgick till något fler än 18 000, dvs. ungefär 500 färre än året innan. Bland dem som dömdes till straff fanns medborgare från totalt 152 olika länder. Av dem var 77 procent medborgare i EU28-länder och övriga europeiska länder.

Flest dömda var ryska medborgare (12 100). Av dessa straff dömdes största delen (2 000) ut för trafikbrott enligt kap. 23 i strafflagen. Omkring 1 500 av dem utfärdades för äventyrande av trafiksäkerheten. Med stöd av vägtrafiklagen dömdes mer än 4 200 ryssar. Näst flest straff av alla utlänningar fick estländarna (8 500), oftast dömdes dessa straff ut för trafikbrott enligt kap. 23 i strafflagen och för stöld och snatteri enligt kap. 28 i strafflagen.

Mer detaljerade uppgifter om åtalade, dömda och straff år 2013 finns i översikten som publicerades 16.12.2014 samt i databastjänsten PX-Web (på finska) .


Källa: Åtalade, dömda och straff 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (297,9 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2013/syyttr_2013_2014-12-16_tie_001_sv.html