Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.9.2017

Antalet dömda i underrätter minskade ytterligare år 2016

Enligt Statistikcentralens uppgifter var antalet som i underrätter dömts för brott år 2016 ungefär 4 procent färre än året innan. Antalet dömda var totalt något över 53 000. Av dessa hade 59 procent dömts till böter och 38 procent till fängelse. Totalt utfärdades 13 procent färre strafforder och bötesförelägganden och 12 procent fler ordningsböter än året innan.


Källa: Åtalade, dömda och straff 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (180,8 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2016/syyttr_2016_2017-09-29_tie_001_sv.html