Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Utrikeshandel med varor.

Beskrivning

Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandel mellan Finland och andra EU-medlemsstater och Finland och tredje länder eller intern- och externhandeln. Statistiken är en officiell informationskälla för uppgifter om Finlands import, export och handelsbalans.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor [e-publikation].
Helsinki: Tull [hänvisat: 1.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tauket/meta_sv.html