Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 4. Totalanvändningen av el inom industrin 2008

Näringsgren GWh konfidensintervall, ± %
05 Kolutvinning . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . .
07 Utvinning av metallmalmer 293,3 37,1
08 Annan utvinning av mineral 231,2 8,5
09 Service till utvinning 0,0* 138,6
10 Livsmedelsframställning 1 225,4 21,2
11 Framställning av drycker 171,9 21,3
12 Tobaksvarutillverkning . .
13 Textilvarutillverkning 166,9 35,6
14 Tillverkning av kläder 33,2 63,9
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 16,5 67,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 673,2 9,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 23 499,3 0,7
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 239,6 32,0
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 265,6 0,6
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 4 592,7 3,6
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 75,3 13,8
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 713,0 15,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 1 039,3 10,1
24 Stål- och metallframställning 5 433,1 1,7
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1 044,7 15,6
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 562,5 26,5
27 Tillverkning av elapparatur 226,5 24,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 850,6 17,0
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 139,3 37,0
30 Tillverkning av andra transportmedel 239,6 12,1
31 Tillverkning av möbler 258,0 66,4
32 Annan tillverkning 41,0* 80,9
Reparation och installation av maskiner och apparater 157,0 65,7
Totalt 44 226,0 1,2
* Uppgiften i tabellcellen är otillförlitlig eftersom talets variationskoefficient överstiger värdet 40.
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail (09) 1734 3228, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2008, Tabell 4. Totalanvändningen av el inom industrin 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2008/tene_2008_2010-01-26_tau_004_sv.html