Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2011

Näringsgren GWh konfidensintervall, ± %
05 Kolutvinning . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . .
07 Utvinning av metallmalmer 645,8 2,8
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 483,4 8,7
10 Livsmedelsframställning 1 522,1 9,5
11 Framställning av drycker 259,5 64,9
12 Tobaksvarutillverkning . .
13 Textilvarutillverkning 112,2 21,7
14 Tillverkning av kläder 42,3 74,1
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 32,4 63,2
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 704,3 15,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 19 528,9 0,5
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 330,4 30,9
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 271,6 0,1
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 4 758,2 10,9
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 93,0 26,1
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 924,3 35,7
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 843,8 19,3
24 Stål- och metallframställning 5 421,3 1,1
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1 335,8 25,5
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 349,3 13,2
27 Tillverkning av elapparatur 312,7 33,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 700,5 15,7
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 128,3 30,9
30 Tillverkning av andra transportmedel 172,1 29,3
31 Tillverkning av möbler 201,3 45,6
32 Annan tillverkning 79,1 51,7
Reparation och installation av maskiner och apparater 135,8 36,5
Totalt 41 388,6 2,0
* Uppgiften i tabellcellen är otillförlitlig eftersom talets variationskoefficient överstiger värdet 40.
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2011, Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2011/tene_2011_2012-11-16_tau_003_sv.html