Julkaistu: 16.11.2012

Teollisuuden energiankulutus edellisen vuoden tasolla vuonna 2011

Teollisuuden energiankulutus kasvoi Tilastokeskuksen mukaan noin puoli prosenttia vuonna 2011. Teollisuuden energiankäyttö oli yhteensä 565 petajoulea (PJ), mikä on ennakkotietojen mukaan lähes puolet Suomen energian loppukulutuksesta. Sähkön käyttö teollisuudessa pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna.

Energialähteiden käyttö teollisuudessa

Energialähteiden käyttö teollisuudessa

Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa oli 41,4 terawattituntia (TWh) vuonna 2011. Teollisuuden sähkönkäytöstä yli 51 prosenttia kulutettiin metsäteollisuudessa. Kemianteollisuudessa käytettiin 17 ja metallien jalostamisessa 13 prosenttia sähkön kokonaiskäytöstä. Eniten sähkön kokonaiskäyttö kasvoi kemianteollisuudessa. Sähkön käyttö sen sijaan vähentyi eniten metsäteollisuudessa. Maakunnista eniten sähköä käytettiin Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Satakunnan teollisuuslaitoksissa, kaikissa yli kymmenen prosenttia teollisuuden käyttämästä sähköstä.

Polttoaineista eniten teollisuudessa käytettiin puupolttoaineita, joiden käyttö oli 46 prosenttia käytettyjen polttoaineiden määrästä. Puupolttoaineita käytetään erityisesti puunjalostusteollisuudessa sähkön ja lämmön tuotantoon. Muita teollisuuden merkittäviä energialähteitä olivat öljy ja maakaasu.

Vuonna 2011 teollisuuden tuotanto kasvoi teollisuustuotannon volyymi-indeksin ennakkotietojen mukaan eniten metalli- sekä kemianteollisuudessa. Suurin energiankuluttaja teollisuudessa oli kuitenkin metsäteollisuus, joka käytti 55 prosenttia kaikesta teollisuuden käyttämästä energiasta. Muita suuria energiankäyttäjiä olivat kemianteollisuus ja metallien jalostus. Energiankulutus laski eniten elektroniikka- ja sähköteollisuudessa.

Ulkopuolelta hankitun lämmön käyttömäärä kasvoi edellisvuodesta lähes prosentin. Yli puolet hankitusta lämmöstä käytettiin metsäteollisuudessa. Muita suuria lämmönkäyttäjiä olivat kemianteollisuus sekä elintarviketeollisuus.

Vuodelle 2011 tiedot julkaistaan ennakollisena. Tiedot tarkennetaan seuraavan julkistuksen yhteydessä.


Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (313,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tene/2011/tene_2011_2012-11-16_tie_001_fi.html