Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2019

Näringsgren GWh
07 Utvinning av metallmalmer 1 172
0809 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 218
10 Livsmedelsframställning 1 699
11 Framställning av drycker 162
12 Tobaksvarutillverkning .
13 Textilvarutillverkning 68
14 Tillverkning av kläder 15
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 11
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 394
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 17 088
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 222
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 283
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 4 557
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 89
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 700
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 781
24 Stål- och metallframställning 6 092
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 990
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 324
27 Tillverkning av elapparatur 310
28 Tillverkning av övriga maskiner 643
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 154
30 Tillverkning av andra transportmedel 149
31 Tillverkning av möbler 67
32 Annan tillverkning 51
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 111
Totalt 38 350

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2019, Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2019/tene_2019_2020-11-12_tau_003_sv.html