Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2020

Näringsgren GWh
07 Utvinning av metallmalmer 1 341
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 197
10 Livsmedelsframställning 1 775
11 Framställning av drycker 162
12 Tobaksvarutillverkning .
13 Textilvarutillverkning 75
14 Tillverkning av kläder 16
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 12
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 395
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 15 609
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 247
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 250
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 4 491
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 88
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 704
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 729
24 Stål- och metallframställning 6 270
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 958
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 283
27 Tillverkning av elapparatur 333
28 Tillverkning av övriga maskiner 625
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 148
30 Tillverkning av andra transportmedel 154
31 Tillverkning av möbler 57
32 Annan tillverkning 63
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 166
Totalt 37 148

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, Sami Heikkinen 029 551 3494, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 1.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2020, Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2020/tene_2020_2021-11-01_tau_003_sv.html