Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juni

Industrins orderingång 2008, januari

2008
januari
Offentliggöranden