Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 8.1.2010

Industrins orderingång ökade i november med 6,9 procent från året innan

I november 2009 var värdet av industrins orderingång enligt Statistikcentralen 6,9 procent större än i november 2008. Industrins orderingång minskade under januari–november med 32,7 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Industrins orderingång började öka för första gången sedan sommaren 2008. Värdet av industrins orderingång var dock fortfarande på en låg nivå eftersom tillväxten delvis förklaras av den dåliga situationen under jämförelseåret. Ökningen av orderingången var kraftigast inom metallindustrin, dvs. 13,1 procent. Inom metallindustrin ökade orderingången särskilt på grund av varvsindustrin där orderingången var på en betydligt högre nivåän året innan. Inom den kemiska industrin ökade orderingången med 3,4 procent. Inom pappers- och pappersvarutillverkning sjönk orderingången däremot med 4,3 procent och inom textilindustrin med 10,5 procent.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå eftersom nya beställningar, även stora, inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 11/2008–11/2009, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 11/2008–11/2009, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2009, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. november 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2009/11/teul_2009_11_2010-01-08_tie_001_sv.html