Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, april 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 103,0 1,1 -3,6
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,0 -0,3 2,3
B Utvinning av mineral 95,3 4,2 -20,3
C Tillverkning 105,4 0,5 -0,1
C10 Livsmedelsframställning 118,5 -0,2 -1,0
C11 Framställning av drycker 109,3 0,2 -0,4
C13 Textilvarutillverkning 106,2 -0,2 1,3
C14 Tillverkning av kläder 115,2 0,9 5,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,3 -0,6 -2,0
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 99,7 -0,2 -0,7
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 97,7 -0,2 -0,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,0 -0,4 -0,6
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 98,2 3,7 -20,9
C192 Petroleumraffinering 98,4 3,9 -21,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 108,8 1,5 -2,1
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,2 -1,6 -0,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 116,1 0,3 3,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,7 -0,1 2,3
C24 Stål- och metallframställning 91,0 0,8 -0,9
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 94,8 0,3 -1,8
C244 Framställning av andra metaller än järn 84,5 2,4 3,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 111,4 0,0 4,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,3 0,2 3,9
C27 Tillverkning av elapparatur 106,8 0,7 4,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,0 0,2 1,6
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,4 0,0 1,0
C30 Tillverkning av andra transportmedel 124,7 0,3 14,0
C31 Tillverkning av möbler 110,6 0,6 6,9

Källa: Producentprisindex 2015, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2015, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, april 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/04/thi_2015_04_2015-05-25_tau_007_sv.html