Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2016

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2285 1710 2120 -0,1 -3,8
0 Livsmedel     1606 -0,2 -0,8
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3544 0,5 -12,9
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4237 1,4 -21,4
3B Gas, el och vatten     2728 -0,4 -2,4
5 Produkter från den kemiska industrin     1537 0,6 -4,4
68 Oädla metaller     1834 -1,5 -20,6
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1843 -0,1 -0,3
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4115 0,1 0,2
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     474 -0,3 -0,8
73 Transportmedel     2300 0,0 -0,2

Källa: Producentprisindex 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2016, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/04/thi_2016_04_2016-05-24_tau_017_sv.html