Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2019, december

Producentprisindex 2016, april

2016
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor