Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2021

Producentpriserna för industrin sjönk med 0,8 procent från januari året innan

Korrigering 26.2.2021: Tabellbilaga 25 har korrigerats. Den korrigerade punkten är markerad med rött.

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,8 procent från januari 2020 till januari 2021. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 0,9 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 2,7 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–01/2021

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–01/2021
Nedgången i producentpriserna för industrin påverkades särskilt av att oljeprodukter, massa, papper, kartong och papp samt elektroniska apparater blev billigare jämfört med januari året innan.

Exportprisindexet sjönk med 2,6 procent och importprisindexet med 3,3 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 0,6 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter var i genomsnitt oförändrade.

Till minskningen av exportprisindexet bidrog särskilt att oljeprodukter, massa, papper, kartong och papp samt elektroniska apparater blev billigare jämfört med januari året innan. Minskningen av importprisindexet påverkades i sin tur särskilt av att råolja och oljeprodukter blev billigare.

Producentpriserna för industrin steg med 1,4 procent från december till januari. Producentpriserna steg i synnerhet på grund av dyrare oljeprodukter jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2015=100, januari 2021

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 103,7 1,4 -0,8
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 104,9 1,7 0,9
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 102,4 1,1 -2,7
Exportprisindex 102,2 1,1 -2,6
Importprisindex 104,3 2,0 -3,3
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 106,2 1,4 -0,6
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 106,7 1,3 0,0

Producentprisindex 1949=100, januari 2021

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 1995 1,4 -0,8
Exportprisindex 1697 1,1 -2,5
Importprisindex 1600 2,0 -3,3
Partiprisindex 2362 1,3 0,0

Producentprisindexens viktstrukturer har uppdaterats

Producentprisindexen är årliga kedjeindex, dvs. indexens viktstruktur uppdateras årligen i januari respektive år. Vid utarbetandet av viktstrukturerna används de nyaste tillgängliga uppgifterna i nationalräkenskaperna, statistiken över industriproduktionen och Tullens utrikeshandelsstatistik. De nyaste uppgifterna i räkenskapernas tillgångs- och användningstabeller gällde år 2017. När det gäller produktionen, importen och exporten upphöjdes dessa uppgifter med de uppgifter på 2-siffernivå för år 2019 som erhållits ur räkenskaperna. Produktgrupps- och företagsvikterna på den mest detaljerade nivån baserar sig på uppgifterna i Tullens utrikeshandelsstatistik och i statistiken över industriproduktionen för år 2019. Utöver viktstrukturen har också produktgrupperna och företagsurvalet uppdaterats.

Uppdateringen av viktstrukturerna och urvalet förbättrar kvaliteten på indexen, eftersom man med hjälp av dem snabbare kan beakta strukturella ändringar i produktionen, exporten och importen.

Beräkningen av konsumentpriset på träpelletar förnyades

Beräkningen av konsumentpriset på träpelletar och det index som baserar sig på konsumentpriset har förnyats och basåret för indexet har ändrats till 2015 = 100. Indexets urval och viktstruktur för försäljningsställena vid konsumentförsäljning har uppdaterats för att motsvara värdeuppgifterna om konsumentförsäljningen år 2018. Uppgifterna i indexet och medelpriset på träpelletar har beräknats med ett nytt urval och nya vikter fr.o.m. 02/2020. Uppgifterna för 11/2019 och äldre uppgifter baserar sig på det gamla urvalet och de gamla vikterna. Indexet har skalats så att medeltalet för år 2015 är 100. Nya indextal i serien 2015=100 kan vid behov skalas till indextal i serien 2010=100 genom att multiplicera dem med kedjningskoefficienten 1,05031.


Källa: Producentprisindex 2021, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (356,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/01/thi_2021_01_2021-02-26_tie_001_sv.html