Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Hiukkaspäästöt (PM 2,5) toimialoittain 2008-2016, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1 721 1 643 1 528 1 504 1 476 1 519 1 452 1 305 1 270
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 579 1 512 1 390 1 352 1 336 1 401 1 347 1 215 1 187
A 02 Metsätalous 142 131 138 152 140 118 105 90 83
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 010 1 718 1 500 1 406 899 1 581 1 407 818 736
C Tehdasteollisuus 5 029 3 562 4 395 3 696 3 336 2 945 3 090 3 053 3 249
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 459 530 443 501 427 402 406 410 397
C 16, 17 Metsäteollisuus 2 341 1 531 2 070 1 765 1 970 1 682 1 748 1 843 1 814
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 250 274 301 256 326 378 354 362 344
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 1 676 1 007 1 359 996 465 326 409 302 461
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 303 220 222 178 148 157 173 136 233
D Energiahuolto 801 673 757 652 607 554 470 451 452
E Vesi- ja jätehuolto 53 46 41 41 40 49 44 26 24
F Rakentaminen 553 518 519 480 437 369 327 307 297
G Kauppa 19 16 35 24 26 22 25 22 21
H Kuljetus ja varastointi 3 856 3 505 3 339 3 166 3 049 2 762 2 409 1 835 1 639
H 49 Maaliikenne 1 313 1 019 819 851 815 659 658 587 533
H 50 Vesiliikenne 2 234 2 205 2 234 2 024 1 987 1 858 1 502 999 883
H 51 Ilmaliikenne 188 185 169 193 170 203 205 206 179
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 121 96 117 98 77 42 44 43 44
L Kiinteistöalan toiminta 31 28 38 21 18 15 14 13 13
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 678 645 732 658 644 604 560 509 533
Kotitaloudet 13 267 13 782 15 129 12 236 13 024 12 019 12 031 11 459 12 273
YHTEENSÄ 27 018 26 136 28 013 23 884 23 556 22 439 21 829 19 798 20 507

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 26.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2016, Liitetaulukko 8. Hiukkaspäästöt (PM 2,5) toimialoittain 2008-2016, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2016/tilma_2016_2018-09-26_tau_008_fi.html