Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Partikelutsläpp (PM 2,5) efter näringsgren 2008-2016, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 721 1 643 1 528 1 504 1 476 1 519 1 452 1 305 1 270
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 1 579 1 512 1 390 1 352 1 336 1 401 1 347 1 215 1 187
A 02 Skogsbruk 142 131 138 152 140 118 105 90 83
B Utvinning av mineral 1 010 1 718 1 500 1 406 899 1 581 1 407 818 736
C Tillverkning 5 029 3 562 4 395 3 696 3 336 2 945 3 090 3 053 3 249
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 459 530 443 501 427 402 406 410 397
C 16, 17 Skogsindustri 2 341 1 531 2 070 1 765 1 970 1 682 1 748 1 843 1 814
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 250 274 301 256 326 378 354 362 344
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 1 676 1 007 1 359 996 465 326 409 302 461
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 303 220 222 178 148 157 173 136 233
D Energiförsörjning 801 673 757 652 607 554 470 451 452
E Vatten- och avfallshantering 53 46 41 41 40 49 44 26 24
F Byggverksamhet 553 518 519 480 437 369 327 307 297
G Handel 19 16 35 24 26 22 25 22 21
H Transport och magasinering 3 856 3 505 3 339 3 166 3 049 2 762 2 409 1 835 1 639
H 49 Landtransport 1 313 1 019 819 851 815 659 658 587 533
H 50 Sjötransport 2 234 2 205 2 234 2 024 1 987 1 858 1 502 999 883
H 51 Lufttransport 188 185 169 193 170 203 205 206 179
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 121 96 117 98 77 42 44 43 44
L Fastighetsverksamhet 31 28 38 21 18 15 14 13 13
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 678 645 732 658 644 604 560 509 533
Hushåller 13 267 13 782 15 129 12 236 13 024 12 019 12 031 11 459 12 273
TOTALT 27 018 26 136 28 013 23 884 23 556 22 439 21 829 19 798 20 507

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2016, Tabellbilaga 8. Partikelutsläpp (PM 2,5) efter näringsgren 2008-2016, ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2016/tilma_2016_2018-09-26_tau_008_sv.html