Inkomstfördelningsstatistik 2009, Låg inkomst

2009
Låg inkomst
Offentliggöranden