Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.10.2007

Utgifterna inom forskning och utveckling nästan 5,8 miljarder euro

Utgifterna inom forskning och produktutveckling steg i Finland under år 2006 med nästan 300 miljoner euro till totalt 5,8 miljarder euro. Ökningen var redan fjärde året i rad kring fyra procent. Företagens andel av ökningen var 230 miljoner euro och 80 procent. Också högskolesektorn och den offentliga sektorn visade en ökning. År 2007 uppskattas FoU-utgifterna överstiga 6 miljarder euro.

FoU-satsningarna inom elektronik och elprodukter fortsatte att öka år 2006. FoU-utgifterna inom näringsgrenen steg med nästan 100 miljoner euro till 2,3 miljarder euro. Av de industriella näringsgrenarna visade också FoU-satsningarna inom metall- och verkstadsindustrin samt inom den kemiska industrin en kraftig ökning. Inom den förra var ökningen 37 miljoner euro och inom den senare 30 miljoner euro. Av övriga näringsgrenar utvecklades FoU-verksamheten mest gynnsamt inom övriga företagstjänster med utgifter mätt, 30 miljoner euro.

Andelen FoU-utgifter av bruttonationalprodukten var 3,45 procent år 2006. Andelen sjönk något från året innan, eftersom bruttonationalprodukten ökade t.o.m. snabbare än FoU-satsningarna.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor samt andel av bruttonationalprodukten åren 2000-2006

År Företag Offentliga sektorn* Högskolesektorn Totalt FoU-utgifternas
BNP-andel**
mn € % mn € % mn € % mn € %
2000 3 135,9 70,9 497,4 11,2 789,3 17,8 4 422,6 3,34
2001 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 3,30
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,35
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,43
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,45
2005 3 876,9 70,8 554,7 10,1 1 042,1 19,0 5 473,8 3,48
2006 4 107,8 71,3 574,2 10,0 1 079,2 18,7 5 761,2 3,45

* inkl. privat icke vinstsyftande verksamhet

** BNP 2005 och 2006 Statistikcentralens preliminära uppgifter

De preciserade uppgifterna finns i publikationen Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2006 som utkommer i december.

Källa: Forsknings- och utvecklingsverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tero Luhtala (09) 1734 3337, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 12.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2006/tkke_2006_2007-10-12_tie_001_sv.html