Publicerad: 25.10.2018

Utgifterna för forskning och utveckling vände uppåt

Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,2 miljarder euro år 2017. Utgifterna ökade med 247 miljoner euro från året innan. Alla sektorer visade en ökning, företagen tre procent, den offentliga sektorn åtta och högskolorna fem procent jämfört med år 2016. En fem år lång period av minskade forskningsutgifter upphörde, förra gången forskningsutgifterna ökade var år 2011.

Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten år 2017 var 2,76 procent, dvs. i praktiken på samma nivå som år 2016. År 2018 uppskattas utgifterna för forskning och utveckling öka med circa 140 miljoner euro och BNP-andelen uppskattas till 2,70 procent.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2010–2018*

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2010–2018*
* Preliminär uppgift

1) Inkl. privat icke vinstsyftande verksamhet


Källa: Forskning och utveckling 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (152,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 25.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2017/tkke_2017_2018-10-25_tie_001_sv.html