Liitetaulukko 4. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta vuosina 2014 ja 2015

Tutkimuslaitos    Milj. €   
/ 2014
   Milj. €   
/ 2015
Muutos 2014-2015 / Milj. € Muutos 2014-2015 / Nim. % Muutos 2014-2015 / Reaal. %
Ulkopoliittinen instituutti 3,3 3,4 0,0 1,3 -0,4
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4,2 4,0 -0,2 -4,1 -5,8
Luonnonvarakeskus 1) 85,4 84,0 -1,3 -1,6 -3,3
Elintarviketurvallisuusvirasto 0,7 0,7 0,0 0,0 -1,8
Maanmittauslaitos 2) 5,6 5,6 0,0 -0,5 -2,3
Ilmatieteen laitos 19,9 17,7 -2,2 -10,9 -12,4
Geologian tutkimuskeskus 12,8 12,4 -0,4 -3,1 -4,8
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 86,1 87,4 1,3 1,5 -0,3
Säteilyturvakeskus 5,8 3,7 -2,1 -36,4 -37,5
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27,8 17,3 -10,5 -37,7 -38,8
Työterveyslaitos 13,3 12,0 -1,3 -10,0 -11,6
Suomen ympäristökeskus 7,4 8,0 0,6 7,4 5,5
YHTEENSÄ 272,3 256,2 -16,1 -5,9 -7,6
1) 2014 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus + Metsäntutkimuslaitos + Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
2) 2014 Geodeettinen laitos

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 029 551 3327, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2015, Liitetaulukko 4. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta vuosina 2014 ja 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2015/tkker_2015_2015-02-26_tau_004_fi.html